شنبه 19 دی‌ماه سال 1388
بــارداری در زنــان چاپتاریخ : جمعه 2 اسفند ماه سال 1387


دختران تازه متولد حدود 150000 تخمک نارس ذخیره شده دارند که قبل از تولد در تخمدانهای آنها جای گرفته است . تخمکها در تخمدانها ذخیره می شوند و تا هنگام افزایش سطوح هورمونهای جنسی زنانه در سنین بلوغ که موجب شروع سیکل قاعدگی می شوند ، شروع به رشد و تکامل می نمایند . هر ماه یک تخمک به مدت 14 روز در فولیکول خودش رشد نموده و رسیده می شود و از تخمدان به سمت لوله های رحم آزاد می گردد که این پدیده تخمک گذاری نامیده می شود . تخمک به مدت 24 ساعت پس از تخمک گذاری زنده می ماند و فقط توسط یک اسپرم در طول این مدت بارور می گردد و عمل لقاح صورت می گیرد . حدود 6-5 روز طول می کشد تا تخمک بارور شده یا نشده در طول لوله به سمت رحم عبور ننماید . در صورتیکه باروری و لقاح انجام شده باشد ، سلول تخم سرانجام در لایه داخلی رحم کاشته می شود که این لایۀ داخلی پس از تخمک گذاری ضخیم تر و بزرگتـــر شده و آماده برای کاشت تخم می باشد . سپس سلول تخم رشد نموده و به آمبریو یا رویـان ( جنین ) تبدیـــل می شود . اگر لقاح صورت نگرفته باشد ، تخمک همراه با مخاط رحم از واژن خارج می گردد . این از دست دادن خون را قاعدگی گویند . این چرخه که شامل رسیدن تخمک ، تخمک گذاری و خونریزی قاعدگی است در طول حدود 28 روز از یک دوره تولید مثل زنانه اتفاق می افتد . در دوران یائسگی یا منوپوز که معمولاً بین ســــنین 55 – 45 رخ می دهد ، رشــــد تخمکها متوقف گردیده و توسط تخمدانها آزاد نمی شــــود . در این دوره قاعدگی متوقف می گردد و فاز تولیــد مثل در زندگی زن به اتمام می رسد